NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Uprzejmie informujemy, że na terenie ITPOK Poznań, organizujemy Warsztaty ekologiczne skierowane do Dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Zajęcia odbywają się pod hasłem „Bystre Dzieci segregują odpady i wiedzą czym jest spalarnia odpadów”.  Celem Warsztatów jest kształtowanie proekologicznych nawyków w codziennym życiu, wyrobienie właściwego stosunku do ochrony środowiska oraz zapoznanie się z podstawami termicznego przekształcania odpadów. Zajęcia przeprowadzane są dla grup zorganizowanych, liczących od 15 do 25 Dzieci. Na każdą zapoczątkowaną dziesiątkę Dzieci powinna być przez Zgłaszającego zapewniona jedna osoba dorosła do opieki. Udział w Warsztatach jest nieodpłatny, a jego scenariusz składa się z 3 części:

a) Część teoretyczna – zapoznanie z pojęciem odpadów, nauka segregacji poprzez gry i zabawy, nauka podstaw procesu termicznego przekształcania odpadów.

b) Część wizytowa – przejście do pomieszczenia sterowni, obserwacja pracy chwytaka w bunkrze i ruchu śmieciarek w hali dostaw, śledzenie procesu na monitorach.

c) Część artystyczna – wykonywanie prac plastycznych, w kontekście nowopoznanej tematyki termicznego przekształcania i segregacji odpadów.

W celu zgłoszenia się na warsztaty, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza kontaktowego. Jednocześnie informujemy, że liczba zajęć jest limitowana, a termin odbycia zajęć zależny od terminarza wydarzeń w ITPOK Poznań.

Przeczytaj więcej o warsztatach.

Przed zgłoszeniem grupy należy zapoznać się z Regulaminem Warsztatów.

“Administratorem danych osobowych jest SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 5, e-mail: kontakt@sita-zielonaenergia.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanego Inspektorem Ochrony Danych), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod.zielonaenergia@suez.com. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt. Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 7 lat. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Warsztatów.”

Odzyskaj-korzystaj