NAPISZ DO NAS   OCEŃ NAS

Uprzejmie informujemy, że grupy zorganizowane nie mogą liczyć mniej niż 15 osób i więcej niż 50 łącznie z opiekunami. W przypadku grup liczniejszych niż 30 osób, zwiedzanie instalacji będzie odbywać się w 2 podgrupach, jeśli tylko będziemy w stanie zorganizować dodatkową grupę w tym samym czasie

W przypadku grupy składającej się z niepełnoletnich na każde 15 osób wymagany jest 1 opiekun.

Przed zgłoszeniem grupy należy zapoznać się z Regulaminem zwiedzania ITPOK.

W celu zgłoszenia grupy, prosimy o uzupełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Informujemy, że ze względu na Remont Planowy, zwiedzanie ITPOK w okresie 27.09.2019 – 04.11.2019 będzie niemożliwe i wyznaczane daty odwiedzin zgłaszanych Grup/Osób indywidualnych nie będą obejmowały tego okresu. Zachęcamy do kontaktu w celu umówienia się na zwiedzanie w pozostałych miesiącach.

„Administratorem danych osobowych jest SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 5,  e-mail: kontakt@suez-zielonaenergia.pl (zwana dalej Spółką). W spółce został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji (po 25 maja 2018 r. zwanego Inspektorem Ochrony Danych) , adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod.zielonaenergia@suez.com

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. w prawnie uzasadnionym interesie Spółki, rozumianym jako bieżący kontakt.

Dane osobowe dla celów takiego kontaktu będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji, a w celach archiwizacyjnych – przez okres 7 lat. Każda Osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania kontaktu.”

Odzyskaj-korzystaj